بوش ها و درپوش ها


بوش فاظلاب

بوش فاظلاب

این بوش در انتهای پایین بدنه داخلی یخچال (وان) به منظور خروج آب به خارج از یخچال تعبیه مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

درپوش PVC

درپوش PVC

این محصول بمنظور حفاظت از لوله ها ،کابل ها و یا سیم کشی ها در عبور از جداره های آسیب رسان میباشد. کاربرد دیگر این محصول جایگزین خمیر آبندی در صنایع برودتی میباشد.

دانلود نقشه

بوش لولا ۱

بوش لولا ۱

این بوش حول محور چرخش درب یخچال تعبیه شده و پین لولا در آن قرار میگیرد.

دانلود نقشه  

بوش لولا ۲

بوش لولا ۲

این بوش حول محور چرخش درب یخچال تعبیه شده و پین لولا در آن قرار میگیرد.

دانلود نقشه  

بوش لولا ۳

بوش لولا ۳

این بوش حول محور چرخش درب یخچال تعبیه شده و پین لولا در آن قرار میگیرد.

دانلود نقشه  

کاور گوشه گیر

کاور گوشه گیر

این قطعه بمنظور پوشش گوشه های بدنه یخچال کاربرد دارد.

دانلود نقشه    

گل پیچ سایز ۲

گل پیچ سایز ۲

این قطعه بمنظور پوشش محل سوراخ ها یا پرچ ها کاریرد دارد.

دانلود نقشه

گل پیچ سایز ۱

گل پیچ سایز ۱

این قطعه بمنظور پوشش محل سوراخ ها یا پرچ ها کاریرد دارد.

دانلود نقشه    

درپوش محل تزریق ۲

درپوش محل تزریق سایز ۲

این قطعه بمنظور پوشش محل تزریق فوم در یخچال کاربرد دارد.

دانلود نقشه  

درپوش تزریق سایز ۱

درپوش محل تزریق سایز ۱

این قطعه بمنظور پوشش محل تزریق فوم در یخچال کاربرد دارد.

دانلود نقشه


SABA PSI

LOGO312

Adress: Tehran,Pakdasht , Industrial Park Abbas abad

Tell:021-36427565-9
Email:Info@sabapsi.com