تولید قطعات پلاستیک


شيوه ی تزريق پلاستيک يکی از مهمترين و پرکاربردترين روشهای شکل دهی پلاستيـک وتـــوليدمحصـــولات  پلاستيکی در صنايــع محســوب می شود. در اين روش مــاده  اوليــه کــه يکی از انـــواع تــرموپلاستها  می باشد، طی عمليات خاصی به داخل کويتيهای ( Cavity ) قالب رانده شده و پس از خنک کاری از قالب بيـرون می آيند.  اين روش بيشتر در پروسه های توليد انبوه (Mass – Production   ) و مدل سازی( Prototyping ) مورد استفاده قرار می گيرد . تزريق پلاستيک نسبتا شيوه جديدی در توليد محصولات به حساب می آيد. اولين دستگاه تزريق پلاستيک در سال ۱۹۳۰ ميلادی ساخته شد و کم کم در اختيار صنايع قرار گرفت .امروزه کاربرد وسیع قطعات پلاستیک در زندگی روزمره منجر به پیشرفت های چشمگیری درصنعت تزریق پلاستیک، انواع ترموپلاست ها و دستگاه های تزریق شده است.


SABA PSI

LOGO312

Adress: Tehran,Pakdasht , Industrial Park Abbas abad

Tell:021-36427565-9
Email:Info@sabapsi.com