سایر محصولات


آبریز

آبریز (ناودانی)

این قطعه به منظور هدایت شبنم از روی لوله های تبرید به خارج از یخچال استفاده میشود.

دانلود نقشه

پایه پیچ پشت وان

پایه پیچ پشت وان

این قطعه بعنوان پایه (مهره) پیچ های ثابت کننده تجهیزات بدنه داخلی ( وان ) یخچال مانند قرقره ها و سنسور ها کاربرد دارد.

دانلود نقشه

پیچ پایه تنظیم A

پیچ تنظیم پایه A

این قطعه به منظور تنظیم ارتفاع و تراز کردن یخچال و دیگر دستگاه ها تا وزن ۳۰۰ کیلو گرم کاربرد دارد.

دانلود نقشه    

پیچ تنظیم پایه B

پیچ تنظیم پایه B

این قطعه به منظور تنظیم ارتفاع و تراز کردن یخچال و دیگر دستگاه ها تا وزن ۲۰۰ کیلو گرم کاربرد دارد.

دانلود نقشه  

جایخی

جایخی

این قطعه به منظور تهیه قالب های یخ در فریزر ها کاربرد دارد.

دانلود نقشه      

دستگیره حمل و نقل

دستگیره حمل و نقل

این دستگیره ها بمنظور حمل و نقل آسان و همچنین نگهدارنده سیم برق در طرفین دستگاه قابل نصب میباشد.

دانلود نقشه ۱ دانلود نقشه ۲    

قاب سنسور

قاب سنسور

این قطعه بعنوان کاور و تثبیت کننده سنسور های حرارتی روی بدنه داخلی یخچال کاربرد دارد.

دانلود نقشه        

کلید قطع و وصل

کلید قطع و وصل دو فیش

این کلید الکتریکی ۱۲V و ۰٫۵A حهت قطع و وصل اجزای الکتریکی ( تحت فنر) مانند روشنایی داخل یخچال کار برد دارد.

دانلود نقشه

قرقره زیر کشو سایز ۱

مجموعه قرقره زیر کشو سایز ۱

این مجموعه قرقره با غلتش بر روی یکدیگر باعث روان حرکت کردن کشوها در یخچال میشود.

دانلود نقشه ۱ دانلود نقشه ۱          

قرقره زیر کشو سایز ۲

قرقره زیر کشو سایز ۲

این مجموعه قرقره با غلتش بر روی یکدیگر باعث روان حرکت کردن کشوها در یخچال میشود.

دانلود نقشه ۱ دانلود نقشه ۲  

واشر های پلاستیکی

واشر های پلاستیکی

این قطعات بمنظور واشر بندی دربها مورد اسنفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه ۱

دانلود نقشه ۲

جا تخم مرغی

جا تخم مرغی

جا تخم مرغی دسته دار با اندازه مناسب جهت جایگیری در شلف های یخچال

دانلود نقشه 


SABA PSI

LOGO312

Adress: Tehran,Pakdasht , Industrial Park Abbas abad

Tell:021-36427565-9
Email:Info@sabapsi.com