بست ها و نگهدارنده ها


بست کابل دو سوراخه

بست کابل دو سوراخه سایز ۱

این قطعه بمنظور ثابت کردن دو دسته کابل ، سیم یا لوله در سطوح میباشد.

دانلود نقشه

 

بست کابل ۱ سوراخه

بست کابل یک سوراخه

این قطعه به منظور ثابت گردن یک دسته سیم یا کابل در سطوح استفاده میشود.

دانلود نقشه

لوله گیر چهار سوراخه

لوله گیرچهار سوراخه

این قطعه بمنظور ثابت کردن چهار دسته کابل ، سیم یا لوله در سطوح میباشد.

دانلود نقشه

 

 

لوله گیر ۲ سوراخه سایز ۲

لوله گیر دو سوراخه سایز ۲

این قطعه به منظور ثابت گردن دو دسته سیم یا کابل در سطوح استفاده میشود.

دانلود نقشه

 

پایه لوله ساکشن

پایه لوله ساکشن

این قطعه جهت ثابت کردن لوله ساکشن در فوم بین بدنه خارجی و بدنه داخلی یخچال کاربرد دارد.

دانلود نقشه

 

 

 

نگهدارنده اواپراتور

نگهدارنده اواپراتور

این قطعه به منظور ثابت گردن اواپراتور در یخچال مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

بست جغجغه ای

بست جغجغه ای

این قطعه جهت آسان ثابت کردن دسته سیم ها یا کابل ها در دستگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

 

 

پایه قفلی سایز ۱

پایه قفلی سایز ۱

این قطعه بعنوان پایه پیچ قفلی روی وان (بدنه داخلی یخچال) بمنظور ثابت کردن صفحه تریزون مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

پایه قفلی سایز ۲

پایه قفلی سایز ۲

این قطعه بعنوان پایه پیچ قفلی روی وان (بدنه داخلی یخچال) بمنظور ثابت کردن صفحه تریزون مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

 

 

 

پایه قفلی سایز ۳

پایه قفلی سایز ۳

این قطعه بعنوان پایه پیچ قفلی روی وان (بدنه داخلی یخچال) بمنظور ثابت کردن صفحه تریزون مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

 

پیچ قفلی سایز ۲

پیچ قفلی سایز ۲

این قطعه بهمراه پایه قفلی بمنظور ثابت کردن صفحه تریزون مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

 

 

 

 

پیچ قفلی سایز ۱

پیچ قفلی سایز ۱

این قطعه بهمراه پایه قفلی بمنظور ثابت کردن صفحه تریزون مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود نقشه

 

 

 

 


SABA PSI

LOGO312

Adress: Tehran,Pakdasht , Industrial Park Abbas abad

Tell:021-36427565-9
Email:Info@sabapsi.com